De Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding

De kans dat Nederland in de komende jaren opnieuw te maken krijgt met grootschalige uitbraken van infectieziekten is reëel. Tijdens de coronapandemie hebben we gezien dat we ons daar beter op moeten voorbereiden en dat snelle opschaling en centrale aansturing van medisch operationele processen als diagnostiek, behandeling en bron- en contactonderzoek tijdens zo’n uitbraak essentieel zijn. De nieuwe crisisorganisatie Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) gaat deze twee rollen vervullen.