Werkinstructie booster instellingen zonder medische dienst (versie 15 maart 2022)