Deze beschrijving is opgesteld door het RIVM in samenwerking met de LNAZ landelijk netwerk acute zorg (landelijk netwerk acute zorg), NFU Nederlandse federatie van universitair medische centra (Nederlandse federatie van universitair medische centra) en NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (Nederlandse vereniging van ziekenhuizen).