Werkwijze COVID-19-vaccinatie in het kader van fijnmazig vaccineren  (versie 24 oktober 2022)