In het tijdschrift Geluid is een artikel gepubliceerd over het RIVM-onderzoek naar de WHO World Health Organization (World Health Organization)-richtlijnen voor omgevingsgeluid en de consequenties voor het Nederlandse beleid. In het artikel worden de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid geduid. Het RIVM concludeert dat als Nederland wil handelen in de geest van de WHO-richtlijnen, het Nederlandse beleid zou moeten worden aangepast. Het beleid moet dan meer gericht worden op de verlaging van de gemiddelde waarde voor het jaargemiddelde geluidbelastingniveau over een etmaal (Lden).

Gerelateerde onderwerpen


  • Geluid

    Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving. Je kunt genieten van geluid wanneer je  luistert naar muziek.  Maar geluid kan ook hinder veroorzaken of je slaap verstoren. Het RIVM onderzoekt daarom de geluidemissies in Nederland. Waarbij we de geluidniveaus en gevolgen van geluid op de gezondheid, op een betrouwbare manier vaststellen en monitoren.  • Centrale Voorziening Geluidgegevens

    In Nederland gelden er regels om te voorkomen dat er teveel geluid gemaakt wordt. Als de Omgevingswet ingaat, komen er ook nieuwe regels voor geluid. Ook op Europees niveau zijn er regels voor geluid: de Richtlijn omgevingslawaai (Environmental Noise Directive).