In het tijdschrift Geluid is een artikel gepubliceerd over het RIVM-onderzoek naar de WHO World Health Organization (World Health Organization )-richtlijnen voor omgevingsgeluid en de consequenties voor het Nederlandse beleid. In het artikel worden de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid geduid. Het RIVM concludeert dat als Nederland wil handelen in de geest van de WHO-richtlijnen, het Nederlandse beleid zou moeten worden aangepast. Het beleid moet dan meer gericht worden op de verlaging van de gemiddelde waarde voor het jaargemiddelde geluidbelastingniveau over een etmaal (Lden).