In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de smogsituatie in de periode april tot en met september 2004 voor de stoffen O3 Ozon (Ozon), PM10 fijnstof (fijnstof), SO2 zwaveldioxide (zwaveldioxide), en NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide). In de zomerperiode van 2004 zijn er acht dagen met matige smog geweest door ozon. Daarnaast is bij PM10 de drempelwaarde voor matige smog overschreden.