In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de smogsituatie in de periode april tot en met september 2009 voor ozon. In totaal zijn er in 2009 maar 2 smogdagen geweest.