Zorginnovaties. Een checklist voor succesvolle implementatie

In dit document worden de resultaten van het RIVM-project SEAMleSS samengevat (Safe, Effective, Affordable Medical innovation from Science to Society).
Het eindresultaat van SEAMleSS is een checklist met achttien items. Deze items samen geven een beeld van belangrijke succes- en faalfactoren voor implementatie van zorginnovaties.
Zorginnovatie staat voor het ontwikkelen van nieuw beleid, nieuwe producten, diensten, technologie├źn en/of organisatiemodellen, waarmee de gezondheid van mensen, kwaliteit en organisatie van de zorg verbeterd kunnen worden.
De checklist kan bijvoorbeeld gebruikt worden door innovatoren, zorgprofessionals, onderzoekers, managers in de zorg, verzekeraars, financiers en beleidsmedewerkers. Zij kunnen de checklist gebruiken om de mogelijk toegevoegde waarde van een zorginnovatie t.o.v. de huidige zorg te inventariseren om hier het gesprek over te starten met andere stakeholders.