Poster Zorglandbouw en zoönotische risico's: knelpuntenanalyse en behoeftepeiling

Barry Bos1, Ans Bleumer1, Elke den Boogert1, Tom Duinhof3, Yvette de Geus4, Ans van Lier2, Maartje Sijbers1, Sandra van Dam1

1 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant, 2 GGD regio Utrecht, 3Gezondheidsdienst voor Dieren, 4European College of Veterinary Public Health

b.bos@ggdhvb.nl