Het onderzoek van Dr. Fuminari Miura richt zich op de transmissiedynamiek van infectieziekten bij de mens. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in hoe immuniteit en sociaal gedrag epidemieën vormgeven, en hoe verschillende empirische gegevens het overheidsbeleid kunnen informeren door middel van wiskundige modellering.

Hij kwantificeert het effect van gerichte controlemaatregelen, met behulp van alternatieve methoden om ondergerapporteerde gevallen vast te leggen, en het meten van individuele heterogeniteit in vatbaarheid voor infectie. Hij is geïnteresseerd in het raakvlak tussen epidemiologische theorie en gegevensanalyse van infectieziekten - zelfs wanneer de beschikbare gegevens beperkt zijn, kunnen de resultaten van zijn onderzoek helpen de timing van preventieve maatregelen te optimaliseren. 

Achtergrond

Fuminari Miura studeerde in 2014 af, en promoveerde in 2020 aan de Universiteit van Tokio.

Sinds 2018 werkt hij bij de afdeling Modellering van Infectieziekten. Hij is als postdoctoraal fellow tevens verbonden aan Ehime University, Japan. Zijn huidige project wordt gefinancierd door een Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Fellowship for Superlative Postdoctoral Fellow (SPD) en een Cross-border Postdoctoral Fellowship (CPD).

Contact