Onderzoek in de projectgroep Modellering van Infectieziekten beantwoordt vragen met een duidelijke beleidsrelevantie. We schatten bijvoorbeeld de beschermingsgraad van de algemene bevolking tegen ziektes waartegen inenting mogelijk is, en analyseren scenarios om het nationaal pandemisch plan te ondersteunen. De resultaten van ons werk gaan naar de beleidsmakers bij de ministeries, en naar de Gezondheidsraad.

Bij het beantwoorden van deze vragen ontwikkelen we nieuwe methodes. Projecten met als doel het ontwikkelen van nieuwe methodes worden door externe bronnen gefinancierd. Aandachtsgebieden zijn:

  • het optimaliseren van infectiepreventie maatregelen;
  • het gebruik van sociale contactgegevens in modellen van infectieziekten verspreiding;
  • de combinatie van moleculaire sequentiedata van pathogenen en patiënt notificatiegegevens, om verspreidingsroutes beter te achterhalen.

Deze methodes dragen bij aan het kwantificeren van de mogelijke en gerealiseerde effecten van controlemaatregelen op verspreiding van een ziekte.

In elk modelleringsproject werken we samen met epidemiologen, microbiologen en andere experts in de relevante themas in het onderzoek naar infectieziekten bij het RIVM.

goldBadge_OUIP19_small