Eline Op de Coul is Senior Epidemioloog bij de afdeling Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA) van het Centrum Epidemiologie en Surveillance Infectieziekten (EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)) bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Haar huidige onderzoek richt zich op moeder-kind transmissie van SOA, recente hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) infecties, community based testing, epidemiologie van hepatitis en partnerwaarschuwing. Daarnaast verrichtte zij evaluaties van screeningsprogramma’s zoals chlamydiascreening bij jongeren en zwangerenscreening op SOA.

Eline is projectleider van een project gefinancierd door Stichting Aidsfonds over social network testing op hiv bij mannen die seks hebben met mannen. Zij heeft meer dan 60 artikelen (mede)gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en is lid van verschillende wetenschappelijke commissies (o.a. de Aids Impact - en NCHIV conferentie). Zij is operationeel focal point voor hiv in Nederland voor de ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) (European Centre for Disease Control and Prevention) in Stockholm. Sinds 2019 is zij lid van het validatieteam voor eliminatie van moeder-kind transmissie van hiv en syfilis bij de WHO World Health Organization (World Health Organization) Regional Office for Europe in Kopenhagen.

Achtergrond

Eline deed haar promotieonderzoek bij de Universiteit van Amsterdam (1996-2000), in dienst van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam. Het onderwerp van haar proefschrift was moleculaire epidemiologie van hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus). Eline studeerde af als voedingskundige en epidemioloog aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (1993-1996) en als diëtist aan de Hogeschool van Voeding en Diëtetiek in Nijmegen (1988-1992). Vanaf 2000 werkt zij bij het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.