Het draaiboek Infectieziekten in opvangcentra voor asielzoekers staat op de website van het RIVM.

Het draaiboek is geschreven voor medewerkers van de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) die te maken kunnen krijgen met asielopvang in hun regio. Tevens kan het draaiboek worden gebruikt door ketenpartners en andere professionals betrokken bij de asielopvang.

U vindt het draaiboek hier.