Energiebesparende maatregelen in huis kunnen leiden tot gebrekkige ventilatie. Daarmee ontstaan extra gezondheidsrisico’s.

Het binnenmilieu is een onderwerp op het snijvlak van milieu en gezondheid. Energiebesparing in huis draagt bij aan duurzaamheid. Maar dit kan negatieve gezondheidseffecten teweegbrengen. Met verbeteringen van het klimaat in huis is grote gezondheidswinst te behalen. Aspecten die een rol spelen bij het binnenmilieu zijn zowel luchtkwaliteit (concentraties chemische stoffen in de lucht), vocht en biologische agentia (huisstofmijt, schimmels), temperatuur (comfort), straling (radon) als geluid (zowel van installaties in huis als geluid van buiten) en inrichting (gebruikte materialen). Energiebesparingsmaatregelen dienen te worden uitgevoerd met in acht name het binnenmilieu, voorlichting aan bewoners met betrekking tot ventilatie is een onderdeel hiervan.