Wat betekent de transformatie van fossiele brandstof naar biobrandstof voor de volksgezondheid?

Het gebruik van biomassa voor de productie van biobrandstoffen neemt geleidelijk toe. Deze biobrandstoffen vervangen gedeeltelijk de huidige fossiele brandstoffen benzine en diesel. Afname van de CO2-uitstoot is een belangrijke reden om het gebruik van biobrandstoffen te stimuleren. Maar de uitstoot bij verbranding van deze biobrandstoffen kan ook gevolgen hebben voor de volksgezondheid.

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu) een conceptprotocol ontwikkeld. Dit dient als kader voor onderzoek naar eventuele nadelige gezondheidseffecten van specifieke brandstoffen, additieven en nabehandelingtechnieken.

Nadelige gezondheidseffecten

Het gebruik van een roetfilter bij een dieselmotor heeft een positief effect op zowel de hoeveelheid fijn stof die wordt uitgestoten als de schadelijkheid van dit stof. Het bijmengen van biodiesel aan de gewone diesel als brandstof zorgt wel voor minder fijn stof uit de uitlaat, maar dat stof blijkt nog minstens even schadelijk of zelfs schadelijker. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. De combinatie van blootstelling en toxiciteit bepaalt het risico op nadelige gezondheidseffecten bij de mens.