Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Verschillende Nederlandse laboratoria voeren bijzondere diagnostiek uit voor Echinococcus. U vindt hier de informatie uit het Diagnostisch Vademecum.

Waarvoor wilt u diagnostiek uit laten voeren?

Echinococcus granulosus

Echinococcus multilocularis