Informatie uit BoBiBodem Biologische Indicator wordt gebruikt om de kwaliteit van de bodem in Nederland vast te stellen. De gegevens over organismen, bodemprocessen en het bodembeheer worden met elkaar in verband gebracht.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt samen met partners bij de WURWageningen University & Research verschillende referenties op voor de bodemkwaliteit (Referentie voor Biologische Bodemkwaliteit; RBBReferentie voor Biologische Bodemkwaliteit). Deze referenties maken het mogelijk om het bodemgebruik duurzamer te maken.

Met de gegevens uit BoBIBodem Biologische Indicator ontwikkelt het RIVM een methode om de ecosysteemdiensten van de bodem te meten. Ook bestudeert het RIVM de relatie tussen het bodembeheer en de prestaties van de ecosysteemdiensten.