Om de kringloop van voedingsstoffen te benutten én te beschermen is inzicht nodig in de rol van bodemorganismen. Welk organisme doet wat en wat is de invloed op de ecosysteemdiensten van de bodem?

Met de Bodem Biologische indicator (BoBi) meten het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Wageningen Universiteit en Research Centrum (WURWageningen University & Research) de bodemorganismen zoals bacteriën en regenwormen en de bodemprocessen, zoals bodemademhaling en mineralisatie. De meetlocaties liggen in het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMBLandelijk Meetnet Bodemkwaliteit).

Voorbeelden van ecosysteemdiensten van de bodem zijn:

  • Bodemvruchtbaarheid voor voedselvoorziening, natuur, recreatie, parken en tuinen
  • Weerstand tegen stress en aanpassingsvermogen bij veranderend bodemgebruik
  • Zelfreinigend en watervasthoudend vermogen en vastlegging van kooldioxide
  • Habitat voor bodemorganismen