Deze brochure is bedoeld voor alle werknemers die werken met, of in de buurt van, apparatuur voor elektrisch lassen (booglassen, weerstandlassen, hoogfrequentlassen, inductielassen en elektronenbundel-lassen), lassen met de vlam (autogeenlassen) of laserlassen. De brochure is ook bedoeld voor de werkgever van deze werknemers en zijn preventiemedewerker. De brochure gaat alleen over de risico’s van elektromagnetische velden en optische straling bij het lassen, niet over overige risico’s zoals die van lasrook.