Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert bijzondere diagnostiek uit voor pathogene enterobacteriaceae. Hier vindt u de informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.