Op de Europese Antibioticadag (18 november) is door de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa Netherlands Veterinary Medicines Authority (Netherlands Veterinary Medicines Authority)), de Stichting werkgroep Antibiocabeleid (SWAB) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een symposium georganiseerd voor de humane en veterinaire gezondheidszorg.

Tijdens een afwisselend programma presenteerden prominente sprekers de initiatieven uit het humane en veterinaire veld om een verantwoord antibioticagebruik te stimuleren en de werkzaamheid van antibiotica te behouden. Preventie van resistentie bij mens en dier.

In de rechterkolom kunt u de presentaties downloaden.