Met deze rapportage informeert de Modelbeheergroep het Ministerie Infrastructuur en Milieu en het Directeurenoverleg Externe Veiligheid (DOEV) over de ontwikkelingen en voornemens rondom het risicoanalyse instrumentarium Externe Veiligheid.

Naast voorstellen voor de werkzaamheden in 2012 en verder, blikken we terug op de voortgang die in 2011 is geboekt.

De Modelbeheergroep bestaat uit RIVM en Rijkswaterstaat.