Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft het RIVM gevraagd om de transitie naar geboortezorgorganisaties en integrale bekostiging te evalueren. Het gaat daarbij om het proces van deze transitie en de kwaliteit, toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de geboortezorg. Deze factsheet beschrijft de doelstelling, de onderzoeksvragen en het plan van aanpak van de evaluatie.