Het RIVM heeft een fact sheet opgesteld over de chemische stof Bisfenol A ( BPA Bisphenol A (Bisphenol A)). Daarin is de huidige kennis beschreven over gebruik, mogelijke effecten, onderzoek en bestaande beschermende maatregelen. Het gebruik van deze stof is al lange tijd onderwerp van discussie vanwege de mogelijke schadelijke effecten op mens en milieu.

Risico’s

Bisfenol A heeft mogelijk effecten op bijvoorbeeld de voortplanting en ontwikkeling, de stofwisseling en het immuunsysteem. Deze effecten zouden al kunnen optreden als je hele kleine hoeveelheden BPA Bisphenol A (Bisphenol A) binnen krijgt. Het is nog onzeker of de huidige maatregelen om de mogelijke risico’s van BPA te beperken voldoende zijn, of dat verdergaande maatregelen gewenst zijn. In verschillende nationale en internationale kaders wordt dit momenteel uitgezocht. Dit zal in de loop van 2014 leiden tot betere inzichten in de risico’s van de stof. Indien nodig, worden daarop de risicobeheersmaatregelen aangepast.

Gebruik

BPA wordt gebruikt in verschillende soorten plastics, voornamelijk polycarbonaat (PC) plastic en epoxy producten. Deze plastics worden toegepast in bijvoorbeeld bouwmaterialen, elektronica, PC plastic flessen, verpakkingsmateriaal, implantaten, connectoren voor infuussets en speelgoed. Daarnaast wordt BPA gebruikt als basis voor onder meer epoxy-verven en lijmen, in inkt en bijvoorbeeld in kassabonnen.

Rol RIVM

Op verzoek van de Ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu) en SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) is het RIVM betrokken bij de wetenschappelijke advisering ter onderbouwing van het Nederlandse beleid rond BPA. Daarnaast is het RIVM betrokken bij verschillende nationale en internationale onderzoeken die direct of indirect kijken naar gezondheidseffecten van BPA.

Fact sheet

In de aanloop naar uiteindelijke advisering heeft het RIVM een fact sheet BPA gemaakt. Deze fact sheet geeft de huidige kennis weer (1 december 2013). De fact sheet schetst waar BPA voor gebruikt wordt, welke maatregelen nu al getroffen zijn om de nog onzekere risico’s te beperken, wat we wel zeker weten over de gezondheidseffecten van BPA op mens en milieu en welke initiatieven de onzekerheden over risico’s van BPA nu onder de loep nemen.