In de smogbulletins wordt een overzicht gegeven van de gemeten dag- en piekwaardes van de fijnstofconcentraties in Nederland ten tijden van een smogperiode door fijn stof. In Nederland komt soms ernstige smog door fijn stof voor rond de jaarwisseling door het afsteken van vuurwerk en tijdens de Paasdagen door het aansteken van paasvuren.

Het meest recente fijnstofsmogbulletin gaat over het vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2012-2013, uitgaven uit voorgaande jaren zijn te vinden in het archief.