De uitnodigingsfolder voor deelname aan de MIKI Maternale Immunisatie Kinkhoest (Maternale Immunisatie Kinkhoest)-studie vertelt onder andere waarom dit onderzoek wordt gedaan, hoe de deelname aan de studie verloopt en wie het onderzoek uitvoert. U kunt de folder via de download-map bekijken.