Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen

In deze folder leest u meer over de projecten waar u binnen SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) aan kunt deelnemen en waarmee u beter inzicht krijgt in het voorkomen van infecties, en antibioticumgebruik in uw verpleeghuis.