Foto met leden van het consortium gedragswetenschappen

Het gedragswetenschappelijk consortium ‘Be-Prepared’ is op woensdag 22 juni officieel van start gegaan. Het consortium, een samenwerking tussen het RIVM, Radboud Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en Utrecht Universiteit gaat zich de komende drie jaar verdiepen in de omvangrijke hoeveelheid data en kennis die de Corona Gedragsunit van het RIVM tijdens de coronapandemie heeft verzameld.

Voor het consortium zijn inmiddels vier van de vijf postdocs (post-doctoral researcher) aangetrokken. Zij gaan samen met de Gedragsunit en de universiteiten onderzoek doen binnen de vijf thema’s: determinanten van gedrag, welzijn, draagvlak, vertrouwen & communicatie en gedrag. Het doel van het consortium is om de verzamelde data over deze thema’s te benutten voor een samenhangende serie wetenschappelijke artikelen en een bijdrage aan een verdiepend beleidsrapport over gedragswetenschappen en pandemiebestrijding.

Marijn de Bruin, hoofd onderzoek van de RIVM Corona Gedragsunit en voorzitter van het consortium, kijkt erg uit naar de samenwerking en het eindresultaat: “Het is belangrijk dit soort verdiepend onderzoek te blijven doen en daaruit lessen te trekken met het oog op toekomstige pandemieën. De eerste presentaties van de verschillende onderzoeksvragen van dit verdiepend onderzoek zijn ambitieus en relevant.”

Corona Gedragsunit
Sinds het voorjaar 2020 ondersteunt de Corona Gedragsunit het coronabeleid door gedragswetenschappelijke kennis te ontwikkelen, te delen en te vertalen naar antwoorden en aandachtspunten voor overheidsbeleid en -communicatie. Hiervoor worden verschillende vormen van onderzoek ingezet, zoals vragenlijstonderzoek, interviews en literatuuronderzoek. De Gedragsunit wordt in haar werk bijgestaan door gedrags- en communicatiewetenschappers van binnen en buiten het RIVM, waaronder de Wetenschappelijke Adviesraad. Voor meer informatie, kijk op www.rivm.nl/gedragsonderzoek