Het gedragswetenschappelijk onderzoek vanuit het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  wordt ten tijde van corona gecoördineerd door een kernteam. Dit kernteam bestaat uit drdoctor . Mariken Leurs,  profprofessor. dr. Marijn de Bruin en drs. Margriet Melis. De uitvoering vindt plaats door gedragsexperts van het RIVM. Dit zijn overwegend sociaalwetenschappers en gedragswetenschappers. Zij worden bijgestaan door onderzoeks- en communicatie-experts van binnen en buiten het RIVM.

De Corona Gedragsunit kent een eigen wetenschappelijke adviesraad. De leden zijn allemaal hoogleraar en niet verbonden aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast wordt geregeld gebruik gemaakt van de inzet van diverse (tijdelijke) expertteams.

Naam Instituut Vakgebied
Prof. dr. Charles Agyemang Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam  Migratie en gezondheid
Prof. dr. Martine Bouman Erasmus Universiteit & Centrum voor Media en Gezondheid Gezondheidscommunicatie, leefstijlcampagnes, kwetsbare groepen, entertainment media
Prof. dr. Moniek Buijzen Erasmus Universiteit Rotterdam / Radboud Universiteit Gedragsverandering, jongeren & (sociale) media
Prof. dr. Rik Crutzen Maastricht University Gedragsverandering en technologie (e-communicatie)
Prof. dr. Semiha Denktas Erasmus Universiteit  Gezondheidspsychology & Chief Diversity Officer
Prof. dr. Andrea Evers Leiden Universiteit E-health, gezondheidspsychologie, gezond leven lang volhouden, stress en verwachtingen
Prof.dr.ir Maria Jansen Maastricht University / GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid Limburg Populatiegericht gezondheidsbeleid
Em. prof. dr. Gerjo Kok Maastricht University Toegepaste psychologie
Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh Pharos & RadboudUMC Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte 1e lijnszorg
Prof. dr. Bas van den Putte Universiteit van Amsterdam Gedragsbeïnvloeding en gezondheidscommunicatie
Prof. dr. Denise de Ridder Universiteit Utrecht, Self regulation lab Social, health organisational psychology, self regulation, self control, nudging
Prof. dr. Daniëlle Timmermans

Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam,
Department of Public and Occupational Health

Risicocommunicatie & risicoperceptie 
Prof. dr. Robbert Sanderman UMC Groningen & Universiteit Twente Gezondheidspsychologie 
Prof. dr. Julia van Weert ASCoR, Universiteit van Amsterdam  Gezondheidscommunicatie, ouderen, eHealth
Prof. dr. John de Wit Universiteit Utrecht, Afdeling Interdisciplinaire Sociale Wetenschap Sociale wetenschappen, publieke gezondheid, gezondheidsbevordering, gezondheidsvoorlichting, gezondheidspsychologie
 • Prof.drdoctor . Vincent Buskens - Universiteit Utrecht
 • DrDoctor . Pepijn van Empelen - TNO
 • Dr. Jeannine Hautvast - GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid / RadboudUMC
 • Prof.dr. Marlies Hulscher - RadboudUMC
 • Prof.dr. Rob Ruiter - Universiteit Maastricht
 • Prof.dr. Danielle Timmermans-  AmsterdamUMC (ook WAR-lid)
 • Dr. Olga Visser - GGD regio Utrecht / RadboudUMC
 • Prof.drdoctor . Casper Albers - Rijksuniversiteit Groningen 
 • DrDoctor . Maria Bolsinova - Tilburg University 
 • Prof.dr. Denny Borsboom - Universiteit van Amsterdam 
 • Prof.dr. Stef van Buren - Universiteit Utrecht
 • Dr. Sacha Epskamp - Universiteit van Amsterdam 
 • Dr. Remco Feskens - CITO
 • Dr. Joost van Ginkel - Universiteit Leiden
 • Joost Kruis Msc - Universiteit van Amsterdam  
 • Dr. Peter Lugtig - Universiteit Utrecht
 • Dr. Dylan Molenaar - Universiteit van Amsterdam 
 • Dr. Oisín Ryan - Universiteit Utrecht 
 • Dr. Noémi Schuurman - Universiteit Utrecht
 • Dr. Jesper Tijmstra - Tilburg University
 • Dr. Mathilde Verdam - Universiteit Leiden

Toetsingscommissie:

 • Prof. drdoctor . Moniek Buijzen - Radboud Universiteit (ook WAR-lid)
 • Prof. dr. Denise de Ridder - Universiteit Utrecht (ook WAR-lid)
 • Prof. dr. Maria van den Muijsenbergh - Radboud UMCUniversitair Medisch Centrum, Pharos (ook WAR-lid) 
 • Prof. dr. Martine Bouman - Erasmus Universiteit & Centrum voor Media en Gezondheid (ook WAR-lid)
 • Drs. Stannie Driessen - Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • DrDoctor . Erna Hooghiemstra - Werkplaatsen sociaal domein
 • Dr. John Dierx - Avans Hogeschool, Bewegen/sport/jeugd
 • Dhrde heer. Ufuk Kâhya - wethouder Duurzame mobiliteit, Talentontwikkeling en Welzijn 's-Hertogenbosch
 • Prof.drdoctor . Semiha Denktas - Erasmus Universiteit (ook WAR-lid)
 • Prof.dr. Andrea Evers - Universiteit Leiden (ook WAR-lid)
 • Em. Prof.dr. Gerjo Kok - Universiteit Maastricht (ook WAR-lid)
 • DrDoctor . Anita Kraak - Nederlands Jeugdinstituut
 • Prof.dr. Maria van den Muijsenbergh - Pharos & Radboud UMCUniversitair Medisch Centrum  (ook WAR-lid)
 • Prof.dr. Denise de Ridder - Universiteit Utrecht (ook WAR-lid)
 • Prof.dr. Robbert Sanderman UMC Groningen & Universiteit Twente (ook WAR-lid)
 • Prof.dr. Maartje Schermer - Erasmus MCErasmus University Medical Center 
 • Prof.dr. Will Tiemeijer - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid / Erasmus Universiteit 
 • Prof.dr. John de Wit - Universiteit Utrecht (ook WAR-lid)