In het Equal-Life project doet het RIVM samen met 22 partners onderzoek naar geluid en andere omgevingsfactoren. Het gaat om zaken die invloed hebben op de ontwikkeling en mentale gezondheid van kinderen en jongeren.
 

Het buiten de deur houden van mentale problemen is niet alleen een uitdaging voor volwassenen. Het is zeker ook een uitdaging voor kinderen en jongeren.

De kwaliteit van hun leefomgeving - thuis, op school en onderweg - is belangrijk. De omgeving kan bijvoorbeeld gezond gedrag  aanmoedigen. Zijn er voldoende plekken waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten, zoals een speelplaats of een jeugdhonk? Is er last van geluid? Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de samenhang tussen omgevingsfactoren (exposoom) en hun invloed op de mentale gezondheid bij kinderen en jongeren.  Het Europese project Equal-Life brengt hier verandering in.

Ambitieus project 

Organisaties uit 11 Europese landen  onderzoeken welke omgevingsfactoren helpen bij een goede ontwikkeling en mentale gezondheid. Dit gedurende een periode van 2020 tot 2025. Daarbij worden gegevens van meer dan 250.000 kinderen en jongeren uit 8 verschillende Europese landen  gebruikt. 

Het doel van het project Equal-Life is om instrumenten te ontwikkelen voor het evalueren van de gevolgen van de blootstelling aan fysieke en sociale omgevingsfactoren. We willen van Nederland  een plek maken waar alle kinderen en jongeren mentaal gezond opgroeien Door dit soort projecten weten we over een aantal jaar beter wat we kunnen doen om  dit te bereiken.

Het project ontvangt financiering van het Horizon 2020 Research and innovation programme under grant agreement No 874724 van de Europese Unie.

Meer informatie over het Equal-Life project 

Studying the exposome for a healthier future for all children - Equal Life