Het Expertisecentrum geluid van het RIVM doet onderzoek naar geluidniveaus, geluidbronnen en effecten van geluid op de gezondheid. Op basis van onze onderzoeken adviseren wij overheden over geluidemissies, hinder en andere gezondheidseffecten.

Onderzoek naar geluidniveaus

Wij brengen in beeld wat de aard, ernst en omvang van de geluidniveau's  zijn. We  toetsen de geluidniveaus van rijkswegen en hoofdspoorwegen met metingen en geluidberekeningen. Het RIVM beheert daarnaast ook de landelijke reken- en meetvoorschriften geluid voor weg- en spoorverkeergeluid, industriegeluid, windturbinegeluid en schietgeluid.

Onderzoek  gezondheidseffecten geluid

We onderzoeken tevens de blootstelling aan geluid, de ervaren hinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten van geluid van weg-, rail- en vliegverkeer en windturbines. En de invloed van die ontwikkelingen op de kwaliteit van de leefomgeving.

De daadwerkelijke geluidsniveaus zijn niet altijd bepalend voor de mate waarin mensen overlast ervaren. Het gaat ook om de aard van het geluid en de manier waarop mensen het geluid beleven.

Nationaal en internationaal onderzoek

Daarnaast neemt het RIVM deel aan nationaal en internationaal onderzoek naar de gevolgen van geluid op de gezondheid. Zo is het RIVM nationaal referentiecentrum geluid voor de EU Europese Unie (Europese Unie). Ook werken we actief mee aan het opstellen van de WHO World Health Organization (World Health Organization)-richtlijnen voor geluid en onderzoeken we de impact van nieuwe WHO-richtlijnen voor Nederland. Daarnaast adviseren we de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-en bij vragen over geluid.

Bekijk het overzicht met de lopende onderzoeken: