Bij een akoestisch onderzoek voor een windturbine is de windsnelheidsverdeling nodig. Met de dataset van het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) kan deze snelheidsverdeling per locatie worden bepaald.  

Welke gegevens zijn nodig?

De geluidsemissie van een windturbine is afhankelijk van de windsnelheid ter hoogte van de as van de rotor. Volgens paragraaf 2.4.3, bijlage IVi Omgevingsregeling wordt hierbij de windsnelheidsverdeling van het KNMI gebruikt. Deze windsnelheidsverdeling voor de dag-, avond- en nachtperiode is in tabellen beschikbaar op vaste roosterpunten in Nederland. Deze tabellen krijgt u bij het invullen van een roosterpunt.

Wat vult u in?

De geografische positie van de windturbine vult u in op basis van de Rijksdriehoekscoördinaten. Ook vult u de hoogte van de as van de turbine (z in meters)  in. Dit is de hoogte ten opzichte van het maaiveld. Dus als de voet van de mast boven het maaiveld uitsteekt, dan moet de hoogte van de voet meegeteld worden bij de ashoogte.   

Verantwoording

Het RIVM beheert deze tool, die is ontwikkeld  M+P in opdracht van RVO. De tool maakt gebruik van de dataset die het KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) in 2018 beschikbaar heeft gesteld. Zoals in bijlage IVi Omgevingsregeling staat, is de dataset van het KNMI gebaseerd op langjarige windstatistiek van 2004 tot en met 2023.