Kijk voor informatie over genetisch gemodificeerde organismen (ggo genetisch gemodificeerde organismen (genetisch gemodificeerde organismen)'s) op de website: www.ggo-vergunningverlening.nl. De informatie op deze website is bedoeld voor organisaties die werkzaamheden met ggo's uitvoeren.  

Voor meer algemene informatie over ggo's en biotechnologie kunt u terecht op de publiekswebsite: https://biotechnologie.rivm.nl/