Kijk voor informatie over genetisch gemodificeerde organismen op de website: www.ggo-vergunningverlening.nl