In juni 2019 heeft het Europese Chemicaliën Agentschap (ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)) besloten dat de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek ‘Substances of Very High Concern’ (SVHC substances of very high concern (substances of very high concern)) zijn. In Nederland is een SVHC een zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)). Verschillende stoffen die gebruikt worden in de GenX techniek staan nu ook op de nationale ZZS-lijst. 

De SVHC substances of very high concern (substances of very high concern) status geeft verplichtingen aan bedrijven die deze stoffen gebruiken of importeren. Zo moeten bedrijven klanten informeren over veilig gebruik als de stof in meer dan 0,1 gewichtsprocent in voorwerpen aanwezig is. Leveranciers van de stof zelf of van een mengsel van deze stoffen, moeten een veiligheidsinformatieblad verstrekken aan hun klanten.

De ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) status van deze GenX stoffen zorgt ervoor dat bedrijven de uitstoot van deze stoffen moeten voorkomen. Als dat niet haalbaar is, moeten zij de uitstoot zoveel mogelijk beperken (minimalisatieverplichting). Het bevoegd gezag neemt in de vergunning voorschriften op voor beperking van de uitstoot en continue verbetering. Hierbij geldt dat een bedrijf iedere 5 jaar een ‘minimalisatiescan’ moet uitvoeren waarin gekeken wordt of emissies verder kunnen worden teruggebracht.

In Nederland was deze lijn al ingezet, omdat GenX stoffen als potentiële ZZS waren aangemerkt.

Om welke stoffen gaat het?

De onderstaande stoffen zijn hiermee toegevoegd aan de ZZS-lijst. De SVHC identificatie is echter breder en betreft in principe alle zouten en acyl-haliden van 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur, en alle sterioisomeren van deze stoffen. Die stoffen zijn dus ook ZZS. Heptafluorpropyl 1,2,2,2-tetrafluorethyl ether (E1) maakt geen deel uit van deze groep. E1 is een stof die gevormd wordt in de GenX techniek.

Stoffen die zijn toegevoegd aan de ZZS lijst

 
Stofnaam Afkorting CAS nummer

2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden

(omvattend elk van hun individuele isomeren en combinaties daarvan)

- -
Deze omvat in ieder geval de volgende stoffen: - -
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur FRD-903 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy)propaanzuur (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy)propaanzuur) 13252-13-6
2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionyl fluoride - 2062-98-8
ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat FRD-902 ammonium, : 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy)propanoaat (ammonium, : 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy)propanoaat) 62037-80-3
kalium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat - 67118-55-2