Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling heeft tot doel om het voedingsmiddelenaanbod gezonder te maken, door het zout-, verzadigd vet en suiker(calorieën)gehalte in voedingsmiddelen te verlagen. Het bedrijfsleven heeft voor en tijdens de looptijd van dit Akkoord meerdere afspraken gemaakt om het zoutgehalte te verlagen. Een hoge zoutinname kan bijdragen aan een hoge bloeddruk en is daarmee een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Door de zoutinname te beperken is gezondheidswinst te boeken. Het RIVM heeft berekend wat het effect van het naleven van de afspraken (tot eind 2016) is op de dagelijkse inname van zout.

Het RIVM berekende voor de volgende vier scenario’s hoe groot de daling van de zoutinname zou kunnen zijn:

  • Scenario Huidige afspraken: wanneer de afspraken in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling volledig nagekomen zouden worden, het gaat om afspraken tot en met 2016;
  • Scenario Aanscherpen: wanneer strengere afspraken zouden gelden (een extra 10% verlagen van het zoutgehalte);
  • Scenario Verbreden: wanneer de afspraken worden uitgebreid naar meer voedingsmiddelen (met 10% verlaging);
  • Scenario Combinatie van aanscherpen en verbreden: een combinatie van bovenstaande strengere afspraken en afspraken voor uitbreiding naar meer voedingsmiddelen.