De richtlijn 'Gezonde woningbouw' is opgesteld door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-NL vanuit het voormalig Landelijk Centrum Medische Milieukunde met een financiële bijdrage van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De richtlijn is bedoeld voor GGD medewerkers medische milieukunde.

Gezondheid krijgt steeds meer aandacht bij ruimtelijke ordening en bouwen. Dit is niet alleen op initiatief van de gezondheidssector. Ook bij professionals in de bouw is, na een periode waarin vooral milieukwaliteiten en sociale kwaliteiten in de belangstelling hebben gestaan, het besef gegroeid dat er tevens aandacht moet zijn voor een gezond binnenmilieu en een gezonde omgeving. Ondertussen neemt ook vanuit de gebruikers, ofwel de ‘markt’, de vraag naar een gezonde leefomgeving toe.

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en steeds vaker betrokken worden bij ruimtelijke en bouwplannen, en dat zij in nieuwe adviesfuncties terechtkomen. Hulpmiddelen in de vorm van richtlijnen zijn daarbij goed bruikbaar. In aanvulling op reeds bestaande richtlijnen, is nu vooral behoefte aan een handreiking die gericht is op nieuwe woningbouw en vooral op het binnenmilieu van nieuwe woningen.