De richtlijn 'Voorlichting gezond wonen' is opgesteld door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-NL vanuit het voormalig Landelijk Centrum Medische Milieukunde met een financiële bijdrage van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De richtlijn is bedoeld voor GGD medewerkers medische milieukunde.

Deze richtlijn verschaft in de eerste plaats inzicht in de aanpak van voorlichting met betrekking tot gezond wonen en geeft voorbeelden van bestaande ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-) voorlichtingprogramma's.
Daarnaast geeft de richtlijn een overzicht van de belangrijkste agentia en bronnen die van invloed zijn op de kwaliteit van het binnenmilieu en de belangrijkste gezondheidsrisico's die daarmee samenhangen.