De richtlijn waterbodemverontreiniging (2001) is verwijderd omdat hij niet meer toepasbaar is vanwege gewijzigde wetgeving (Waterwet 2009); actualisering van de richtlijn wordt overwogen.