Kinderen krijgen een inenting tegen Hibhaemophilus influenzae type b-ziekten via het Rijksvaccinatieprogramma. Het Hib-vaccin zit verwerkt in het DKTPdifterie kinkhoest tetanus polio-HepBhepatitis B-Hib vaccin. Dit combinatievaccin beschermt ook tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hepatitis B.