Op de website ISISweb.nl kunt u via interactieve rapportages inzicht krijgen in cijfers en trends van antibioticaresistentie op basis van gegevens uit ISISInfectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance-ARattack rate.

Deelnemende laboratoria kunnen de eigen gegevens op gestandaardiseerde wijze analyseren en vergelijken met geaggregeerde data van andere (geanonimiseerde) laboratoria. Deze handleiding is bedoeld voor ISISweb deelnemers van laboratoria, en biedt ondersteuning bij het gebruik en het interpreteren van data zoals gegenereerd via ISISweb.

De handleiding kunt u met de link aan de rechterkant van dit document downloaden.