Al enkele jaren krijgt de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) incidenteel de vraag of hoofdluizen via zwemwater over kunnen zwemmen naar andere kinderhoofden. Enige tijd geleden kwam deze vraag binnen nadat kinderen de toegang tot een zwembad was geweigerd omdat zij hoofdluis hadden. Onlangs werd de vraag opnieuw gesteld nadat ouders op Belgische websites hadden gelezen dat hoofdluis via zwemwater overdraagbaar is

Zijn er in België andere hoofdluizen?

De geruchten zijn hardnekkig, maar er is geen enkele literatuurverwijzing te vinden waaruit blijkt dat hoofdluizen via zwemwater overgedragen worden. Canyon et al. (1) toonden aan dat, hoewel hoofdluizen onderdompeling in water kunnen overleven, overdracht van hoofdluizen via zwemwater zeer onwaarschijnlijk is.

Ook is er in België geen sprake van een ander type hoofdluis. Hoofdluizen hebben van nature de neiging om zich goed aan haren vast te houden, zo ook tijdens het zwemmen van de gastheer. Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of wassen van de haren. Een verzwakte hoofdluis die onverhoopt de haren loslaat en al drijvend een ander kinderhoofd weet te bereiken, wordt niet in staat geacht daar nieuwe problemen te veroorzaken.

Badmuts en andere maatregelen niet nodig

Een badmuts dragen bij het zwemmen is dus niet nodig, maar andere maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, jassen, het gebruik van luizencapes en het stofzuigen van de auto zijn volgens vernieuwde inzichten ook niet meer nodig. Dat scheelt heel veel tijd, geld en stress bij ouders van kinderen met hoofdluis! De LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn is daarom ook recent aangepast.

Nieuwe antihoofdluismiddelen

In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen eventueel in combinatie met een behandeling van het haar met een antihoofdluismiddel. Sinds enige tijd zijn er in Nederland nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als werkzaam bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon heeft een fysische werking: bij een behandeling kapselt het polymeer de luis hermetisch in, waardoor deze door een tekort aan zuurstof sterft. De werkzaamheid is in diverse klinische studies meermalen bewezen. Deze behandeling leidt niet tot resistentie-ontwikkeling.

Auteur

T. Oomen, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, Bilthoven

Correspondentie

T. Oomen | Ton.Oomen@rivm.nl

Literatuur

1. Canyon, D., et al., Do head lice spread in swimmingpools?, Int J Dermatol, 2007, 46, 1211-1213.