Arenavirussen, Filovirussen en Krim-Congo virale hemorragische koorts

De meldingsplicht is gewijzigd in paragraaf 10.1: Virale hemorragische koortsen zijn met ingang van 1 oktober 2011 in groep A ingedeeld.
In paragraaf 3.1 is het telefoonnummer van Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center), afdeling Virologie gewijzigd. Telefoon: 010-7033431, buiten kantooruren: 010-7039222.

Botulisme

Toegevoegd aan paragraaf 6.2: Schildpadden moeten als mogelijke bron bij kinderen met infantiel botulisme in gedachten worden gehouden wanneer de tot nu toe bekende transmissieroutes geen bron opleveren.

Erasmus MC Erasmus University Medical Center (Erasmus University Medical Center)

Wijziging in paragraaf 9.3: Aan de desinfectie van het toilet in de thuissituatie is toegevoegd dat dit met een bleekmiddel dient plaats te vinden.

Groep A-streptokokkeninfecties (GAS)

In paragraaf 9.4 is toegevoegd dat het starten van profylaxe voor huishoudcontacten zinvol is tot maximaal 7 dagen na het laatste contact.

Hepatitis B

Wijziging in paragraaf 8.1.1.: GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam hanteert sinds januari 2010 het gewone vaccinatieschema voor zuigelingen van HBsAG-positieve moeders. Sinds die datum worden deze baby’s door de afdeling Jeugdgezondheidszorg gevaccineerd en niet meer door de afdeling Infectieziekten.

Herpessimplexvirusinfecties

Deze richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 1994. In deze herziening is nu ook herpes genitalis opgenomen. Voorheen was dit een aparte richtlijn.

Hoofdluis

Aan paragraaf 8.2 Primaire Preventie is uitleg toegevoegd waarom het RIVM het gebruik van middelen om hoofdluis te voorkomen niet adviseert.

Humaan papillomavirusinfectie (cervixkanker)

Paragraaf 8.1 is aangepast naar aanleiding van nieuwe informatie over toepassingen van het vaccin.

Rabies

In paragraaf 8.1 is informatie toegevoegd over de maximale toedieningstermijn van MARIG Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline (Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline) en in paragraaf 9.3 staat aanvullende informatie over het WHO World Health Organization (World Health Organization)-Zagrebschema en de toepassing ervan. In paragraaf 6.2 is een verwijzing naar de WHO-website vervangen door een verwijzing naar de WAHID World Animal Health Information Database (World Animal Health Information Database) (World Animal Health Information Database)-website.

Tetanus

In de richtlijn stond het schema van de basisimmunisatie als volgt beschreven: ‘bij personen ouder dan een jaar - uit twee vaccinaties met een interval van bij voorkeur een maand (minimaal vier weken), gevolgd door een derde injectie minimaal een half jaar na de tweede inenting’. Daar stond als vaccinatieschema in cijfers achter: ‘0-1-6 maanden’. Dit is niet congruent met de tekst want het geven van een 3e vaccinatie een half jaar na de 2e vaccinatie in maand 1, betekent dat de 3e vaccinatie in maand 7 moet worden gegeven. Het juiste schema is dus: ‘0-1-7’.
Ook enkele tekstuele aanpassingen in paragraaf 1, Algemeen.

 

Voor een overzicht van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijnen zie:
http://rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen of
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/L/LCI_Richtlijnen