Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt samen met iedereen die bijdraagt aan nieuwe manieren om het milieu te meten. Steden, burgers en bedrijven brengen steeds vaker zelf het milieu in kaart. De snelle ontwikkeling van nieuwe technologie maakt dit mogelijk. Het RIVM brengt partijen bij elkaar om samen het milieumeetnet van de toekomst vorm te geven. In deze nieuwsbrief leest u hoe dit meetnet steeds verder vorm krijgt. Heeft u zelf nieuws of vragen? Neem dan contact op met samenmeten@rivm.nl.

Nieuwsbrief maart 2019

Illustratie bij Samen meten

Op 28 maart is er een nieuwsbrief verschenen met o.a. de onderwerpen:

  • Fijnstofsensoren in een vochtige omgeving
  • Boeren meten met hun buren de luchtkwaliteit
  • Dataportaal samenmeten.rivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl vernieuwd
  • Maastricht heeft een neus voor luchtkwaliteit