Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt samen met iedereen die bijdraagt aan nieuwe manieren om het milieu te meten. Steden, burgers en bedrijven brengen steeds vaker zelf het milieu in kaart. De snelle ontwikkeling van nieuwe technologie maakt dit mogelijk. Het RIVM brengt partijen bij elkaar om samen het milieumeetnet van de toekomst vorm te geven. In deze nieuwsbrief leest u hoe dit meetnet steeds verder vorm krijgt. Heeft u zelf nieuws of vragen? Neem dan contact op met samenmeten@rivm.nl.

Nieuwsbrief juli 2019

Illustratie bij Samen meten

Op 3 juli 2019 is er een nieuwsbrief verschenen met o.a. de onderwerpen:

  • Scholen meten luchtkwaliteit
  • Veel aandacht voor schone lucht tijdens Europese Clean Air Day
  • Burgersensoren helpen bij meten smog door Paasvuur
  • Veel belangstelling voor burgermeetproject Hollandse Luchten