Deze brochure is voor iedereen die aan de slag wil (en is) met energiebesparing en binnenmilieu in scholen, woningen en kindercentra. Het bevat ter inspiratie initiatieven op het gebied van energiebesparing en binnenmilieu door het hele land en links naar handige websites. Uitgave van het Kennis- en InformatiePunt Milieu en Gezondheid van het RIVM.