De burgerwetenschappers hebben op drie heldere dagen in de zomer van 2013 massaal met hun smartphone de blauwe lucht gefotografeerd met het iSPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone (Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone)-opzetstukje. De gegevens werden automatisch doorgegeven aan een centrale database, van waaruit ze zijn geïnterpreteerd.

De metingen zijn in kaart gebracht en vergeleken met fijn stofkaarten die gebaseerd zijn op satellietmetingen. De eerste analyse van de duizenden metingen had als doel het vaststellen van de betrouwbaarheid van de nieuwe meetmethode. De resultaten zijn onder anderen gepubliceerd in het tijdschrift Lucht