Het iSPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone (Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone) citizen science experiment blijkt te werken en kan een waardevolle aanvulling vormen op professionele fijnstofmetingen. Dit blijkt uit de analyse van de duizenden metingen van iSPEX gebruikers, die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Geophysical Research Letters.

De iSPEX is een opzetstukje dat voor de camera van de mobiele telefoon geplaatst wordt en een bijbehorende app. Het instrument maakt gebruik van de camera, internetverbinding, GPS Global Positioning System (Global Positioning System) en de rekenkracht van de smartphone. Met de iSPEX Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone (Spectropolarimeter for Planetary EXploration add on to iPhone) hebben duizenden eigenaren van een iPhone gemeten hoe veel fijn stof er in de atmosfeer zit.

Fijnstofkaarten

De metingen zijn in kaart gebracht en vergeleken met fijn stofkaarten op basis van data van satellieten en een wetenschappelijk grondstation. De eerste analyse van de duizenden metingen had als doel het vaststellen van de betrouwbaarheid van de nieuwe meetmethode.

De iSPEX-metingen komen goed overeen met de data van satellieten en het AERONET AErosol RObotic NETwork (AErosol RObotic NETwork)-grondstation in Cabauw. In gebieden met voldoende metingen is zelfs meer detail te onderscheiden dan in satellietdata.

Op dit moment wordt ook onderzocht welke aanpassingen mogelijk zijn om ook de deeltjesgrootte van het fijnstof uit de iSPEX-data te kunnen halen. Daarmee zou iSPEX het mogelijk maken om gerichter onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van verschillende soorten fijn stof.

Burgerwetenschappers

De burgerwetenschappers hebben op drie heldere dagen in de zomer van 2013 massaal met hun smartphone de blauwe lucht gefotografeerd met het iSPEX-opzetstukje. De gegevens werden automatisch doorgegeven aan een centrale database, van waaruit de gegevens zijn geïnterpreteerd.

Het iSPEX-consortium richt zich nu op een internationale uitbreiding van het project. Uiteindelijk doel is het realiseren van een wereldwijd netwerk van burgerwetenschappers die in de toekomst wellicht een bijdrage kunnen leveren aan gedetailleerd onderzoek aan lokale bronnen van fijn stof en hun maatschappelijke effecten.

Strategisch programma RIVM

Het iSPEX project geeft inzicht in de mogelijkheden om met behulp van betrokken burgers tegen lage kosten grote hoeveelheden onderzoeksgegevens te verzamelen. Het RIVM verwacht dat er in de toekomst veel meer van dit soort burgerinitiatieven zullen komen. Het RIVM heeft de kennis in huis om citizen science te ondersteunen door te helpen bij het ijken, verzamelen en interpreteren van de data, zodat die data voor iedereen meer waarde krijgen.

De RIVM-bijdrage aan het iSPEX-onderzoek maakt onderdeel uit van het Strategisch Programma RIVM (SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM)). Met dit programma verkent het RIVM hoe kennisvragen van de toekomst beantwoord kunnen worden. Zo staat het RIVM klaar voor de vragen van morgen.