Jaargang 3 nummer 1

 • Een bijzonder geval van voedselbesmetting
 • Een middeleeuws feest met pijnlijke gevolgen

Jaargang 3 nummer 2

 • Humaan papillomavirus en baarmoederhalskanker
 • Wijziging aidsdefinitie in de VS Verenigde Staten maar niet in Europa
 • Vergelijking Nederlandse aidscijfers met internationale gegevens

Jaargang 3 nummer 3

 • Leptospirose na een vakantie in de tropen
 • Congenitale syfilis ondanks prenataal serologisch onderzoek van de moeder

Jaargang 3 nummer 4

 • Vaccinatie en immuunsurveillance onderzoek van allochtonen in het stadsgewest 's-Hertogenbosch
 • Immuunsurveillance van Difterie, Tetanus en poliomyelitis (DTP Dyfterie tetanus Polio) en bof, mazelen en rodehond (BMR bof, mazelen,rodehond) en vaccinatie tegen BMR bij allochtonen in Boxtel
 • Transmissiedag

Jaargang 3 nummer 5

 • Malaria
 • Een epidemie van buikgriep onderzocht
 • Diagnostiek van virale gastro-enteritis
 • Commentaar  vanuit GHI op artikelen in Bulletin 3.4

Jaargang 3 nummer 6

 • Febris typhoidea ten gevolge van onzorgvuldige vaccinatie?
 • Verslag van een contactonderzoek bij een geval van tyfus
 • Bewaren en innemen van het orale vaccin tegen buiktyfus
 • Commentaar vanuit de Geneeskundige Hoofdinspectie
 • Stand der zaken betreffende buiktyfus in Nederland
 • Tyfusvaccinaties

Jaargang 3 nummer 7

 • Diagnostiek van denguevirusinfecties in Nederland
 • Importziekten in Nederland
 • Onderzoek naar de aanwezigheid van maag-darmklachten inde bevolking van vier regio's in Nederland, uitgevoerd in 1991

Jaargang 3 nummer 8

 • Surveillance van hivinfecties in de regio Arnhem: monitoring van laboratoriumdiagnostiek april 1989-juni 1991
 • Impressies van de internationale aidsconferentie in Amsterdam
 • De registratie van aidspatiënten in Nederland tot 30-06-1992
 • 8ste International Conference on aids

Jaargang 3 nummer 9

 • Hepatitis E: een beschouwing naar aanleiding van een recente casus na verblijf in India
 • Onderzoek naar de relatie tussen microbiologische waterkwaliteitsparameters en gezondheidsklachten bij duursportwedstrijden

Jaargang 3 nummer 10

 • De laatste polio in Nederland
 • Open brief- richtlijnen GHI

Jaargang 3 nummer 11

 • Incidentie van hepatitis B-virusinfecties onder Nederlanders bij verblijf in sub-saharisch Afrika
 • Surveillance van meticilline-resistente Staphylococcus aureus in Nederlandse ziekenhuizen
 • GHI bulletin MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus
 • Gezondheidsklachten in verband met recreatie rond oppervlaktewater in de zomer van 1991

Jaargang 3 nummer 12

 • Behaarde rupsen en pseudo-allergische reacties

Jaargang 3 nummer 13 

 • Hepatitis A-virusinfecties 2
 • Tyfusuitbraak
 • Influenza in Nederland
 • Polio actueel