Jaarlijkse vragenlijst waarmee de noemergegevens van verpleeghuislocaties die deelnemen aan SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) worden verzameld.

U kunt deze vragenlijst een keer per jaar en per deelnemende verpeeghuislocatie, via OSIRIS information system (information system) invullen.