Jaarverslag van de Regionale ondersteuning infectieziektebestrijding. Hierin wordt verslag gedaan van de activiteiten van vier groepen consulenten:
De regionaal arts-consulenten infectieziektebestrijding ( RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)), de consulenten openbare medische microbiologie (COM), de consulenten tuberculosebestrijding ( RTC regionaal tuberculose consulenten (regionaal tuberculose consulenten)) en de regionaal veterinair consulenten ( RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten)). Hierin wordt  verslag gedaan over 2013; projecten, werkgroepen en andere activiteiten waarbij de verschillende consulenten bij betrokken waren.