De Netkaart geeft een overzicht van de Nederlandse bovengrondse hoogspanningslijnen en de indicatieve magneetveldzone rondom die lijnen.